VŽDY TU BUDU PRO KLIENTA

Provedu vás celou cestou od návrhu po realizaci.
Jaké kapitoly spolu napíšeme?

DLAZDICE

-1-

KONTAKT A SCHŮZKA

 

Ozvěte se mi a domluvíme si osobní setkání

Prvotní schůzka slouží k vzájemnému seznámení, vyjasnění rozsahu zakázky a klientových potřeb a přání. Tato konzultace je nezávazná a je v rozsahu cca 1-2 hodin.

-2-

CENOVÁ NABÍDKA

 

Ukažte mi podklady a já vypracuji cenovou nabídku.

Po osobní schůzce klient obdrží písemnou nabídku s detailním rozpisem nabízených služeb, cenou a termíny provedení. V případě, že se rozhodnete s námi svůj interiér realizovat, veškerá technická dokumentace je ZDARMA a samozřejmostí, v opačném případě je zpoplatněná hodinovou sazbou.

-3-

ZAHÁJENÍ TVŮRČÍHO PROCESU

Podepíšeme smlouvu a zahájíme tvůrčí proces.

Tvůrčí proces zahajujeme návštěvou a obhlídkou místa, jež se proměna týká. Prostory si zaměříme a zhlédneme celkovou kondici nemovitosti. Je-li třeba, provedeme stavební sondy, jež odhalí skryté skladby konstrukcí. Vyžaduje-li si to situace, je přizván specialista pro odborné posouzení stavu.

-4-

VÝBĚR ŘEŠENÍ

 

Sami rozhodnete, jaký návrh zrealizujeme.

V tomto kroku navrhneme takové dispoziční uspořádání interiéru, které reflektuje konkrétní potřeby klienta z hlediska užívání prostor a zároveň splňuje veškeré ergonomické požadavky na interiér. Navrhneme potřebné stavební změny, rozmístění nábytku, osvětlení a dekorací. Výstupem jsou 2D půdorysné řešení ve variantách, kde si vyberete tu, která vám nejvíce vyhovuje a tu dále zpracováváme do 3D.

-5-

VIZUALIZACE

 

V této fázi vyladíme všechny detaily.

Vypracujeme 3D pohledy místností / vizualizace, kde promítneme vámi vybrané 2D uspořádání. Následuje definování stylu interiéru, který oslovuje vkus klienta a vytvoří požadovanou atmosféru interiéru. Součástí této fáze je také barevně-materiálové schéma, které slouží k vyjasnění preferencí barev a materiálů, které se budou v interiéru objevovat.

-6-

FINÁLNÍ NÁVRH

 

Takto bude vypadat váš vysněný interiér.

Po korekcích a ladění detailů je dílo hotovo a vy tak máte možnost pohlédnout na interiér, který bude brzy přetvořen ve vysněnou realitu. Záměrem celé tvorby je vystihnout daný styl interiéru a klienta vhodně volenými barvami, materiály, světly, dekoracemi a doplňky tak, aby se vzájemně doplňovaly a fungovaly jako estetický celek.

-7-

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Vytvořím podklady pro výrobu nábytku a dalších prvků.

Tato fáze následuje po odsouhlasení finálního návrhu, kde připravujeme technickou dokumentaci pro jednotlivá stavební řemesla (zednické a obkladačské práce, elektrikářské, instalatérské, podlahářské, tapetářské apod.) a výrobní dokumentaci pro realizaci nábytku na míru. Tento proces je časově náročný a nelze jej provádět v dřívějších fázích návrhu. Nerespektování posloupnosti procesu návrhu interiéru vede k nezbytným vícenákladům vynaloženým na následnou opravu, jež byly zapříčiněny důsledkem prostorovým odhadem bez přesné specifikace prvků v interiéru.

-8-

REALIZACE

 

Pojďme spolu celý proces dokončit.

Po vytvoření návrhu můžeme na žádost klienta spolupracovat při samotné realizaci projektu interiéru.